A SZIGET-MELOR KFT. ASZFALTOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE

A SZIGET-MELOR Kft. aszfaltozási tevékenységének fejlesztéselogó 2020

A SZIGET-MELOR Mélyépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 39,56 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” tárgyú pályázati kiíráson, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül. A beruházás célja a vállalkozás termelési kapacitásának növelése, technológiai hátterének fejlesztése volt.

 

A SZIGET-MELOR Mélyépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás telephelyén, a 7900 Szigetvár, Dencsházi utca 7. alatti ingatlanon megvalósuló projektje 2018. március 6-án fejeződött be. Az európai uniós támogatás segítségével a vállalkozás székhelyének technológiai korszerűsítése, fejlesztése valósult meg, a projekt alapvető célja, a technológiai korszerűsítést eredményező eszközök beszerzése által. A beszerzett eszköz a legmodernebb, legkorszerűbb technológiájú gép, mely segítségével magasabb színvonalon és modernebb eljárással, minőségi és technológiai előrelépéssel végezheti a vállalkozás tevékenységét.

Jelen fejlesztés a cég tevékenységi körét bővítette oly módon, hogy a gépi aszfaltozáshoz szükséges technológiai háttér kialakítását irányozta elő. Mindeddig a vállalkozás aszfaltozási megrendeléseinek kézi erővel tett eleget, mely jelentős többletmunkát és a kapacitások nem megfelelő mértékű kihasználását vonta maga után. Jelen fejlesztést valós piaci igények hívták életre, ennek köszönhetően a vállalkozás megrendelői körének bővülését, árbevételének további emelkedését várja a beruházástól.

A beszerezett aszfaltterítő gép megteremtette a jó minőségű gépi aszfaltozás lehetőségét. Komplexebb szolgáltatásnyújtásra ad lehetőséget, mert az út-és a járdaépítések során nem csak az alépítményi munkák elvégzését látja el, hanem a teljes kivitelezést is. A berendezésnek köszönhetően a vállalkozás komplex szolgáltatásokat lesz képes nyújtani megrendelői számára. A hidraulikus aszfaltmaró adapter egy olyan szerkezet, amelyet a kotrógép kanala helyett szerelnek fel, és akkor használják, mikor a munkaterületen kisebb, 10-20 m3-es területről kell felmarni az aszfaltot. Rendeltetései közé tartozik még a műutak aszfaltgyűrődéseinek síkba marása, valamint kátyúzás előtt az útburkolat előkészítése.

A technológiai fejlesztés másik része a kotrógépre szerelhető pofás törőkanál. Ennek a szerkezetnek a lényege, hogy a kotrógép kanala helyére könnyen felszerelhető, és a munkaterületen keletkezett bontási törmeléket ledarálja, ezért azt a helyszínen rögtön újra lehet hasznosítani, nem keletkezik hulladék. A hidraulikus bontókalapács a kotrógép kanalának a helyére szerelhető fel, és beton vagy aszfalt felületek feltörésre alkalmas. Az aszfalthenger földművek, kőágyazatok, aszfaltburkolatok tömörítésére alkalmas. Ez már az a méret, amely az útépítés minden formáját ki tudja szolgálni.

A vállalkozás informatikai hátterének erősítésére jelen projekt keretében egy laptopot, valamint egy lézernyomtatót kívánt beszerezni a megrendelések átlátható és naprakész nyilvántartása érdekében.

A fenti gépek nagyban segítik a termelési kapacitás növekedését, költséghatékonysági és gazdaságossági mutatók javulását, az előállított termékek minőségének és mennyiségének emelkedését a környezettudatos szempontok figyelembe vételével. A vállalkozás a fejlesztésnek köszönhetően magasabb minőségű szolgáltatásnyújtást tud biztosítani vevői részére, valamint a munkafolyamatok gépiesítésének köszönhetően a munkavégzés a munkavállalók részére könnyebbé válik, elkerülve a folyamatos nehéz fizikai igénybevételt.

 

A fejlesztés megvalósítása hozzájárult a vállalkozás versenyképességének, piaci pozíciójának valamint jövedelemteremtő képességének megőrzéséhez, erősítéséhez.

 

támogatás mértéke: 49,886494 %
projekt azonosító száma: GINOP-1.2.2-16-2017-00511

 

A projektről bővebb információt a https://szigetmelorkft.hu/ oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Tárnoki Attila

Elérhetőség: +36 30 936 2959; a.tarnoki@fibermail.hu