Pályázat

 

a kedvezményezett neve: SZIGET-MELOR Mélyépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
a projekt címe: „Technológiaifejlesztés a Sziget-Melor Kft-nél”
a szerződött támogatás összege:89 437 845 Ft
a támogatás mértéke: 70 %
a projekt tartalmának bemutatása:

A SZIGET-MELOR Mélyépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 89, 44 millió Ft összegű, feltételesen vissza nem térítendő támogatást nyert a „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” tárgyú pályázati kiíráson, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretén belül, a Pénzügyminisztérium, mint Támogató által. A projekt keretein belül technológiai fejlesztést eredményező új eszközök, kerülnek beszerzésre. A megvalósítási helyszín a vállalat 7900 Szigetvár, Dencsházai utca 7. szám alatt található telephelye.

A támogatás igénybevételével 1 db JCB JS 175W TAB típusú gumikerekes kotrógép és 1 db Dynapac F1800C útburkoló kerül beszerzésre. A cég fejlesztendő tevékenysége út és autópálya építése, amely feladat ellátásához szükséges a technológiai háttér folyamatos korszerűsítése és a géppark bővítése.

A beruházás célja az építkezéshez kapcsolódó munkák hatékony és sokoldalú elvégzése. Ezek közé tartozik az útépítés, járdaépítés, közmű építés, árokkotrás, alapok és tükrök ásása, tavak kotrása, töltések építése, műtárgyak építése, árkok kotrása illetve átereszek építése. A gumikerekes kotrógép előnyeit kihasználva megoldottá válik közúti közlekedés, nincs szükség szállításra plusz kapacitás bevonásával. A rakodó funkció lehetőséget biztosít a nagyobb tömeggel rendelkező anyagok és raklapok mozgatására az építőipari munkák folyamataiban. A gumikerekes gépek mozgékonysága számos módon kihasználható, kezelésük egyszerű és üzemanyag takarékos. A nagy teljesítményű motornak köszönhetően szervizigényük rendkívül alacsony.  Útépítési munkálatok során a föld vagy más ömlesztett anyag kotrására és mozgatására, kitermelésére vagy elhordására illetve átrakodására biztosít lehetőséget. A tevékenységek végzéséhez elengedhetetlen gépek biztosítják a gyorsabb minőségi munkavégzést, a vállalkozás fejlődését, piaci pozíciójának erősödését, valamint a meglévő munkahelyek megtartását. Új eszközeink segítségével a munkafolyamatok tervezhetőbbé és rugalmasan kezelhetővé válnak, a vállalási határidők rövidülnek, mely piaci előnyt jelent.

Képzési szolgáltatások igénybevétele során, 1 fő IKT – Adatbázis-Kezelés ismeretekkel kapcsolatos képzése valósul meg, mely elengedhetetlen a vállalat fejlődéséhez illetve elősegíti a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését.

A befektetésnek köszönhetően megerősödik a térségben a vállalkozás piaci pozíciója, javul a versenyképessége, valamint az erőforrás-hatékonysága, továbbá bővül a termelés kapacitása, mely biztosítja a jelenlegi munkaerő megtartását és esetleges további bővítését.

a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.05.03.
projekt azonosító száma:  GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-03726


a kedvezményezett neve: SZIGET-MELOR Mélyépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

a projekt címe: „A SZIGET-MELOR Kft útépítésének fejlesztése”

a szerződött támogatás összege:20 500 000 Ft

a támogatás mértéke: 66,74 %

a projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretein belül a Sziget Melor Kft az út, autópálya építés tevékenységének fejlesztése valósul, amely feladat ellátásához szükséges a technológiai háttér folyamatos korszerűsítése és a géppark bővítése. A projekt keretein belül a támogatás igénybevételével egy JCB 2 X LC típusú lánctalpas kotrógépet tervezzünk beszerezni.

A beruházás célja az építési beruházásokhoz (útépítés, járdaépítés, közmű építés, árokkotrás, alapok és tükrök ásása, tavak kotrása, töltések építése, műtárgyak építése, árkok kotrása, átereszek építése) kapcsolódó földmunkák minél hatékonyabb elvégzése. A lánctalpas kotrógép képes a mocsaras területeken föld, vagy más ömlesztett anyag kotrására és mozgatására, kitermelésére vagy elhordására és átrakodására. A nagytömegű földmunkák elvégzéséhez elengedhetetlen gép beszerzése/ fejlesztése, a társaság kapacitásának növelése, a gyorsabb minőségi munkavégzés biztosítása, a vállalkozás fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, valamint a meglévő munkahelyek megtartása/ újak létrehozása.

A jelen projekt által fejlesztendő tevékenység hozzáadott-érték növekedési potenciált jelent, mivel a projekt fizikai befejezését követően a vállalkozás növelni fogja szolgáltatásai színvonalát, nettó árbevételét, személyi jellegű ráfordítását, fenntartja vagy növeli a foglalkoztatott létszámot.

A projekt keretein belül egy új gépet (1 db lánctalpas kotró földmunkagép) kívánunk beszerezni, és új technológiát kívánunk alkalmazni. A beszerezni kívánt gép jelenleg a világ legjobb, leghatékonyabb kombinált földmunkagépe. A beszerezni kívánt gép önállóan is alkalmas olyan méretű és minőségű földmunka végzésére, mint alapásás, föld fejtése, deponálása, tükörkészítés, földfeltöltések készítése stb.

A nagyobb méretű építési beruházásokhoz (útépítés, járdaépítés, közmű építés, árokkotrás, alapok és tükrök ásása, tavak kotrása, töltések építése, műtárgyak építése, árkok kotrása, átereszek építése) a cél feladat megfelelő ellátása miatt nagy jelentőséggel bír és tovább növeli vállalkozásunk piaci pozícióját. A gép beszerzése után cégünk képes lesz az építési munkáinkhoz szükséges földmunkáit elkészíteni, így munkáink tervezhetőbbé és rugalmasan végezhetőbbé válnak, vállalási határidőink rövidülnek.

 

a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-01061